Główne zainteresowania naukowe
  • Teoria punktów stałych, w szczególności stosowanie technik analizy niestandardowej do badania punktów stałych różnych klas przekształceń nieliniowych oraz związki miar niezwartości z geometrycznymi własnościami przestrzeni Banacha
  • Analiza niestandardowa
  • Teoria typów
  • Formalizacja i komputerowa weryfikacja twierdzeń matematycznych.

 

 

Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom