Konsultacje
Dzień Środa
Godziny 10:30 – 12:00
Pokój L-4
Budynek L
Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom