Dane personalne
Imię i nazwisko dr hab. Andrzej Wiśnicki
Telefon 17 743 1460
Email
Budynek L
Nr pokoju 4
Adres al. Powstańców Warszawy 12
Jednostka organizacyjna Katedra Analizy Nieliniowej
Informacje o pracowniku w wyszukiwarce PRz
Życiorys naukowy

Wykształcenie

⦁    Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie (1985).
⦁   Magister matematyki (UMCS, 1990). Praca magisterska: Miara niezwartości Hausdorffa w podprzestrzeniach przestrzeni funkcji ciągłych.
⦁   Doktor nauk matematycznych (UMCS, 1996). Rozprawa doktorska: Relatywne miary niezwartości Hausdorffa i relatywne promienie Czebyszewa w przestrzeniach  Banacha.
⦁   Doktor habilitowany nauk matematycznych (UMCS, 2010). Rozprawa habilitacyjna: Metody ultraproduktowe i niestandardowe w metrycznej teorii punktów stałych.

Przebieg pracy zawodowej

1989 - 1996            asystent -- UMCS
1996 - 2014            adiunkt – UMCS
2014 - 2015            profesor nadzwyczajny – UMCS
2015 -                    profesor nadzwyczajny – PRz

Zainteresowania naukowe    

Teoria punktów stałych, w szczególności stosowanie technik analizy niestandardowej do badania punktów stałych różnych klas przekształceń nieliniowych oraz związki miar niezwartości z geometrycznymi własnościami przestrzeni Banacha; analiza niestandardowa; homotopijna teoria typów; formalizacja i komputerowa weryfikacja twierdzeń matematycznych.

Działalność naukowo-badawcza

⦁   30 prac naukowych opublikowanych w większości w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports, m.in. w Journal of Approximation Theory, Journal of Functional Analysis, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Fundamenta Mathematicae, Proceedings AMS, Studia Mathematica.
⦁    Recenzent dla Mathematical Reviews and Zentralblatt fur Mathematik.
⦁   Recenzent prac przedstawionych do publikacji m.in. dla Abstract and Applied Analysis, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, The Bulletin of the Australian Mathematical Society, Fixed Point Theory and Applications, Journal of Nonlinear and Convex Analysis, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Studia Mathematica, Taiwanese Journal of Mathematics, Topological Methods in Nonlinear Analysis.

Udział w konferencjach, współpraca międzynarodowa

 • Lublin-Italian Friends Workshop 2016 on Selected Topics of Functional Analysis, Lublin 22-25.06.2016, referat: Lower bound technique for Markov operators in metric spaces.
 • VII Symposium on Nonlinear Analysis (SNA2015), Toruń, September 2015, referat: Fixed points of nonexpansive mappings in Sobolev spaces.
 • The 11th International Conference on Fixed Point Theory and its Applications, Istambuł, 20-24.07.2015, referat: The fixed point property in Sobolev spaces.
 • King Mongkut’s University of Technology (Bangkok), Chiang Mai University (Chiang Mai, Tajlandia), profesor wizytujący (cykl wykładów), luty/marzec 2014.
 • Workshop on Advances in Metric Fixed Point Theory, Bangkok, 19-21.02.2014, referaty: The fixed point property in psi-direct sums, Hyper-extensions in metric fixed point theory.
 • Conference on Type Theory, Homotopy Theory and Univalent Foundations, Barcelona, 23-27.09.2013.
 • International Spring School on Formalization of Mathematics (MAP2012), Sophia Antipolis, 12-16.03.2012.
 • Szóste Sympozjum Analizy Nieliniowej (SNA2011), Toruń, wrzesień 2011, referat: Super własność punktu stałego dla odwzorowań asymptotycznie nieoddalających.
 • University of Seville, styczeń 2011, referat seminaryjny: Developments in the Fixed Point Theory of Nonexpansive Mappings in Direct Sums of Banach Spaces.
 • Fifth Symposium on Nonlinear Analysis (SNA2007), Toruń, wrzesień 2007, referat: The Fixed Point Property in Direct Sums of Banach Spaces.
 • International Congress - NonStandard Methods and Applications in Mathematics, Pisa, czerwiec 2006, referat: On the Structure of Fixed-Point Sets of Nonexpansive Mappings.
 • Czwarte Sympozjum Analizy Nieliniowej (SNA2004), Łódź, styczeń 2004, referat: O miarach niezmienniczych dla operatorów Markova.
 • International Conference on Fixed Point Theory and its Applications, Valencia, lipiec 2003, referat: On Nonexpansive Mappings in Nonstandard Hulls.
 • International Conference - Trends in Banach Spaces and Operator Theory, Memphis, październik 2001, referat: Products of Uniformly Noncreasy Spaces.
 • Trzecie Sympozjum Analizy Nieliniowej (SNA2001), Łódź, styczeń 2001, referat: Zbiory neozwarte a własność punktu stałego.
 • International Functional Analysis Meeting, Valencia, lipiec 2000, referat: On Connections Between the Fixed Point Property and the (Sm) Property.
 • University of Seville, czerwiec 1999, referat seminaryjny: Towards the Fixed Point Property for Superreflexive Spaces.
 • International Conference “Analyse & Logique”, Mons, sierpień 1997.
 • Workshop on Fixed Point Theory, Kazimierz Dolny, czerwiec 1997, referat: Relative Hausdorff Measures of Noncompactness in C([0,1]).
 • III International Conference on Functional Analysis and Approximation Theory, Acquafredda di Maratea, wrzesień 1996, referat: On a Generalization of the Lifschitz Constant.
 • III International Conference on Function Spaces, Poznań, wrzesień 1992, referat: Some Remarks on Measures of Noncompactness in Subspaces of Banach Spaces.

 

Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom